Virtualisering med Microsoft Hyper-v

Det har länge varit mycket snack om virtualisering i våra svenska IT-medier. Men det är sällan någon journalist tar sig tid att faktiskt förklara begreppet för gemene man.

Generellt kan man säga att virtualisering är en teknik som tagits fram för att på ett effektivare sätt kunna uttnyttja serverhårdvara. Det vill säga göra det möjligt att på samma fysiska server samtidigt köra flera operativsystem som tillsammans delar på de fysiska resurserna i servern som processorer, RAM och hårddiskutrymme. Innan virtualiseringstekniken togs fram så installerades alltid ett operativsystem per fysisk server, vilket för ett företag med stor maskinpark blir väldigt dyrt att drifta då alla servrar inte är fullbelastade hela tiden.

En relativt ny spelare på denna marknad är Microsoft som ganska nyligen lanserade sin Hyper-V plattform. I Hyper-V serien ingår bland annat Microsoft Hyper-V Server 2008 som är en fristående produkt som tillhandahåller en förenklad, tillförlitlig, kostnadseffektiv och optimerad virtualiseringslösning som gör det lättare för företag att optimera serveranvändningen och minska kostnaderna.

Fördelarna är bla.

    * Möjliggör konsolidering av arbetsbelastningen på samma fysiska server
    * Tillhandahåller en grundläggande och förenklad virtualiseringslösning för utvecklings- och testmiljöer
    * Fungerar med befintliga IT-infrastrukturer, vilket betyder att företaget kan minska kostnaderna, optimera användningen och etablera nya servrar
    * Utnyttjar befintliga korrigeringar/etablering/Hantering och supportverktyg/processer

I produktserien ingår också Microsoft Virtual Server 2005 R2, som enklast kan jämföras med en programvara för VPS (Virtuell Privat Server). Detta är ett virtuellt operativsystem som gör att man kan öka maskinvaruanvändningen och snabbt konfigurera och implementera nya servrar. Virtual Server körs på Windows Server 2003, och Virtual Server 2005 R2 SP1 tillhandahåller en virtualiseringsplattform som stöder de flesta vanliga x86-operativsystem.

Fördelarna är bla.

    * Konsoliderar en diversifierad arbetsbelastning för att effektivisera och förenkla Hanteringen av maskinvaruresurser
    * Garanterar robust och stabil enhetssupport och bred enhetskompatibilitet med Windows-värdoperativsystemets kvalificerade enhetsdrivrutiner
    * Isolerar virtuella datorer så att varje arbetsbelastning körs som om den kördes på en egen fysisk server

Så här säger Per Ahlberg på Microsoft om den nya Hyper-V serien.

– Genom virtualisering ges möjligheter så som full redundans, möjligheter till uppgradering av prestanda utan nedtider till ett mycket lägre pris än de traditionella lösningar som finns idag på bred front. Vi har sett att många mindre och medelstora företag har fått en mycket bättre förståelse om möjligheterna kring virtualisering.

Comments

comments

Lämna en kommentar

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.