Mot en miljon .se-domäner

I slutet av nästa år kommer det finnas en miljon .se-domäner. Det tror .SE, som i september räknade in domän nummer 900 000.

Maria Ekelund

 
Det var Helsingborgsföretaget Förstärkta Familjehem Ramlösa AB som lade vantarna på den 900 000:e .se-domänen genom att registrera namnet Forstarktafamiljehem.se hos Nordreg.

Enligt .SE växer den svenska toppdomänen .se snabbare än genomsnittet i Europa och dessutom snabbare än .com, .eu, och .net, i Sverige.

– Nettotillväxten i år kommer troligtvis att ligga mellan 12 och 13 procent, vilket är högre än genomsnittet i Europa. .Com har en tillväxt på cirka fem procent per år, säger .SE:s informationschef Maria Ekelund till Crystone News.

Även Statistiska Centralbyråns rapport Företagens användning av IT 2008 visar att det är .se-domänen som dominerar i Sverige. 85 procent av svenska företag med mer än tio anställda har minst ett domännamn registrerat. Nio av tio av dessa företag har åtminstone en .se-domän, fyra av tio har en .com-domän och var femte företag har en .nu-domän registrerad. Därefter följer toppdomänerna .eu, .org och .biz.

Och när företagen fick svara på frågan om vilken toppdomän som de ser som sin primära, det vill säga den de använder sig mest av i Sverige, är det i princip bara .se (80 %) .com (16 %) och .nu (2 %) som finns med på kartan.

Statistik från .SE: Aktiva domäner vid årsskiften samt dagsläge. Se mer detaljerad statistik på www.iis.se/statistik

Men även om tillväxten av antalet domäner under .se fortfarande är god så är den procentuellt sett ändå mer blygsam nu än den var för några år sedan. Från 2002 till 2003 ökade antalet aktiva .se-domäner med över 100 procent, mycket tack vare att antalet nyregisreringar exploderade i och med de nya generösare reglerna. Sedan dess har tillväxttakten av aktiva domäner sett ut så här:

  • 2004: 38 %
  • 2005: 36 %
  • 2006: 42 %
  • 2007: 24 %
  • 2008: 19 %

Med knappt tre månader kvar av 2009 ligger siffran på 9 procent, och Maria Ekelund räknar alltså med att den vid årskiftet kommer hamna någonstans mellan 12 och 13 procent – den klart lägsta tillväxtsiffran på många år.
– Det är svårare att hålla en hög nettotillväxt ju större basen blir. Vi ökade ju mycket i samband med liberaliseringen (2002-2003), så att det stabiliserar sig nu är helt i sin ordning, säger Maria Ekelund.
 
1998 registrerades den 50 000:e och hösten 2006 passerades 500 000 .se-domäner. Nu när .se-domän nummer 900 000 registrarats räknar .SE med att antalet .se-domäner passerar en miljon under nästa år.

Hur ska ni fira det, Maria?
– Vi håller som bäst på att planera inför den miljonte .se-domänen och vi kommer definitivt att uppmärksamma det, men exakt hur vet jag inte än. Någon slags pris blir det nog, hälsar Maria Ekelund på .SE.

Comments

comments

Lämna en kommentar

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.