PTS begränsar ”bank” i svenska domännamn

Hallå där, Christoffer Karsberg! Du är chef på enheten för säkerhet och adressering på Kommunitkationsmyndigheten PTS. Ni har bestämt att ordet bank ska skyddas i .se-domäner. Varför?

Christoffer Karsberg

– Ordet bank har ett särskilt skydd i lagen. Vem som helst får inte använda ordet i betydelsen bank- och finansieringsrörelse. Syftet med en förprövning är att minska risken att bank används på ett vilseledande sätt.

Från vem kommer initiativet från början?
– Problemet med vilseledande användning av ordet bank har tagits upp av Svenska Bankföreningen, Finansinspektionen och enskilda banker.
 
Flera webbhotell, däribland Ballou, Binero, City Network, Crystone, Loopia har på sina bloggar riktat kritik mot förslaget. Vad säger du om kritiken?
– Det som kanske inte har kommit fram i diskussionen är att det inte är varje användning av ordet bank som ska skyddas, så som ”blodbank”, ”sandbank” etc. Endast när ordet bank kan användas på ett för allmänheten vilseledande sätt ska det skyddas.

Men även .SE har haft flera invändningar mot förslaget. Så sent som i juni föreslog de en alternativ lösning där efterprövning av domännamn skulle ge en smidigare hantering. Nu kör ni över .SE… varför?
– Syftet med den förprövning som PTS förespråkar är att minska risken för att ordet bank används på ett vilseledande sätt. .SE erbjuder idag efterprövning av alla domännamnsregistreringar men PTS har, med stöd av uttalanden i förarbetena till toppdomänlagen, gjort bedömningen att det för skyddsvärda ord som kan användas vilseledande inte är tillräckligt med efterprövning för att förhindra missbruk.

Beslutet kommer att innebära merarbete för webbhotell som är godkända registrarer av .se-domäner. Och den som vill registrera exempelvis Bankerydsgolfklubb.se får räkna med en mer utdragen registreringsprocess än den som vill registrera Markarydsgolfklubb. Är det rimligt?
– En förprövning innebär visserligen att registreringen kan dröja något, men i det exempel som du tar kommer den prövning som görs leda till att Bankeryds Golfklubb får igenom sin registrering efter en första granskning, eftersom användningen av ordet bank inte kan missförstås i det sammanhanget.

Enligt Domaintool.se finns det idag drygt 2 000 .se-domäner som innehåller ordet ”bank”. Vad händer med dessa nu?
– Inför .SE ordet bank på sin lista över skyddade ord innebär det att ansökningar som görs därefter prövas före registrering. Redan registrerade domännamn påverkas inte.
 
Finns det fler exempel på ord som är eller riskerar att bli förbjudna i .se-domäner?
– Andra ord som skyddas i lag och som kan användas vilseledande till nackdel för allmänheten skulle kunna bli aktuella att förpröva. Det är dock inte aktuellt i dagsläget.

 

Comments

comments

Lämna en kommentar

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.